Kelas Canva ini diadakan untuk mendedahkan kepada ahli penggunaannya dan cara menggunakan Canva.Canva merupakan satu perisian secara dalam talian untuk memudahkan para pengguna untuk menghasilkan poster,kad bisnes, dan lainlain dengan mudah.

AKTIVITI

Kelas ini bermula dengan pelajar mengetahui apa itu perisian canva.Selepas itu,pelajar mengenalpasti penggunaan toolbox yang terdapat dalam perisian tersebut.Akhir sekali pelajar membuat design kad bisnes yang dikehendaki yang terdapat dalam perisian tersebut.

Gambar disini

 

Kelas Adobe Photoshop ini diadakan untuk mendedahkan kepada ahli penggunaannya dan cara menggunakan.Adobe Photoshop digunakan untuk membuat kerja-kerja grafik dan salah satu darinya mereka mereka bentuk poster. 

AKTIVITI

Kelas ini bermula dengan pelajar mengetahui apa itu Adobe Photoshop. Selepas itu, pelajar diberi penerangan mengenai 'toolbox' dan penggunaannya dalam aplikasi tersebut.Pelajar disuruh untuk membuat poster mengenai pusat internet. Akhir sekali, pelajar menghantar poster tersebut untuk menyertai pertandingan poster yang dianjurkan oleh pusat internet

Gambar disini

Kelas Microsoft Word diadakan untuk mengajar pelajar mengenai penggunaan format untuk esei yang formal.

AKTIVITI

Kelas ini bermula dengan pelajar menaip esei dan mula mencari fungsi format dan tulis dialam microsft word yang sesuai dengan format esei yang dikehendaki.Pelajar dapat belajar mengenai perbezaan tulisan, jarak tulisan, jarak antara perkataan, dan susunan esei yang teratur.

Gambar disini

Kelas MIV ini diadakan kepada sukarelawan di pusat internet untuk menyebarkan mengenai kesedaran penggunaan klik dengan bijak dan mengenai kesedaran penyebaran berita palsu dalam kalangan masyarakat zaman kini.Kelas ini secara dalam talian dan taklimat tersebut dikendalikan oleh pihak SKMM kepada sukarelawan.

AKTIVITI

Taklimat tersebut menekankan sukarelawan untuk menyebarkan kempen-kempen kesedaran yang dianjurkan oleh SKMM kepada masyarakat.Ini kerana setiap berita yang disampaikan perlulah diketahui kesahihannya didalam media sosial.Penggunaan laman web sebenarnya.my juga boleh diguna untuk mengetahui berita yang sahih ataupun palsu.

Gambar disini

Aplikasi Shoppe merupakan aplikasi untuk membeli dan menjual barangan secara dalam talian.Kelas ini mendedahkan kepada pelajar mengenai cara untuk mempromosikan produk sendiri di dalam aplikasi shoppe

AKTIVITI

Kelas ini bermula dengan pelajar mengambil gambar produk dan diberi penerangan mengenai kaedah menggunakan aplikasi shoppe.Selepas itu,pelajar dikehendaki memasukkan produk didalam aplikasi tersebut serta memilih kategori produk tersebut.Setelah selesai produk akan dipamerkan di aplikasi.

Gambar disini