Kelas AplikasI Zoom ini diadakan untuk memberi pengetahuan kepada warga emas mengenai cara bermesyuarat beramai-ramai secara dalam talian. 

AKTIVITI

Kelas ini bermula dengan pelajar perlu memuatnaik aplikasi zoom dan mendaftar diri didalam aplikasi tersebut.Setelah itu,pelajar cara menggunakan dengan mencari kawan-kawan untuk bermesyuarat atau berbincang semasa mereka di dalam kelas.

Gambar disini