"WANITA ASPIRASI NEGARA"

Wanita hari ini adalah wanita yang berketrampilan dan berdaya saing. Sumbangan mereka sama ada sebagai isteri, ibu, mahupun pekerja yang bergaji dalam pembangunan negara begitu bermakna. Mereka bukan sekadar berdiri di belakang tabir malah mereka kini seiring bergerak sebagai peranan utama dalam pembangunan ekonomi negara dan pembentukan generasi akan datang.

Kini, mereka telah bergerak ke hadapan untuk memajukan ekonomi diri dan keluarga. Mereka kini telah banyak terlibat dalam industri kecantikan, makanan, perkhidmatan, pembuatan, industri kecil dan sederhana serta pelbagai industri yang melangkaui pemikiran dan upaya mereka.

jawatankuasa-wanita

ANTARA AKTIVITI PERSATUAN WANITA :- 

wanita1  wanita2

wanita3  IMG 0310