Keselamatan amat penting bagi semua penduduk untuk mengekalkan kesejahteraan hubungan antara jiran tetangga dan komuniti. Faktor keselamatan amat dititikberatkan oleh setiap komuniti kawasan agar kawasan yang didiami bebas dan jauh dari anasir-anasir luar yang tidak sepatutnya ada dalam komuniti.

Di kawasan Padang Tembak, Pengkalan Chepa, pihak komuniti  telah sedikit sebanyak membantu pihak keselamatan demi menjaga keharmonian kawasan mereka. Seperti kawasan Taman Desa Kemumin Fasa II, mereka turut mendaftar sebagai SRS( Skim Rondaan Sukarela) di bawah Jabatan Perpaduan Negara dan Intergrasi Nasional. SRS Taman Desa Kemumin Fasa II ini bergerak aktif dengan rondaan yang dilakukan secara berkala dan berjadual. Ketua SRS KRT Taman Desa Kemumin Fasa II di ketuai oleh  En. Zainuddin bin Hamzah. Segala aktiviti rondaan yang dijalankan telah membantu meningkatkan tahap keselamatan penduduk setempat


IBU PEJABAT POLIS DAERAH KOTA BHARU

Alamat:

IBU PEJABAT POLIS DAERAH KOTA BHARU

Jalan Padang Tembak. Pengkalan Chepa,

16100 Kota Bharu, Kelantan

No. tel: 09-7752200

No. Faks: 09-7744022

WEBSITE : SILA KLIK PAUTAN SUMBER DARIPADA (IPD KOTA BHARU)