Kelas Microsoft Word diadakan untuk mengajar pelajar mengenai penggunaan format untuk esei yang formal.

AKTIVITI

Kelas ini bermula dengan pelajar menaip esei dan mula mencari fungsi format dan tulis dialam microsft word yang sesuai dengan format esei yang dikehendaki.Pelajar dapat belajar mengenai perbezaan tulisan, jarak tulisan, jarak antara perkataan, dan susunan esei yang teratur.

Gambar disini

Kelas Kesedaran Klik Dengan Bijak atau KDB diadakan untuk memberi pencerahan kepada pelajar-pelajar mengenai penyalahgunaan media sosial dan jenayah-jenayah yang ada bila seseorang berada dalam talian.

AKTIVITI

Kelas ini bermula dengan pelajar mengetahui apa itu media sosial dan kegunaan sebenar.Selepas itu,pelajar di beri contoh-contoh jenayah siber yang boleh membuat mereka menjadi mangsa seterusnya melihat video yang disediakan.Di akhir kelas pelajar di beri tugasan untuk mengenalpasti apa yang mereka perlu abaikan bila berada di dalam talian.

Gambar disini

Kelas E-Pembelajaran online ini iaitu Puzzle online diadakan untuk mendedahkan kepada para pelajar mengenai cara penggunaan tetikus dengan lebih baik.Pelajar terdiri daripada darjah 1 dan darjah 2 yang belum menguasai penggunaan tetikus dengan baik.

AKTIVITI

Kelas ini bermula dengan membuat laman sesawang Puzzle online dan memilih puzzle yang mudah disusun mengikut masa yang ditetapkan.Setelah pelajar siap masa akan dipaparkan dan dapat menentukan kecekapan pelajar menggunakan tetikus.

Gambar disini

Kelas Microsoft Word diadakan kepada ahli-ahli untuk menaip jadual kelas sendiri menggunakan kemudahan di dalam Microsoft Word

AKTIVITI

Kelas ini bermula ahli perlu menggunakan peralatan yang disediakan di dalam Microsost word iaitu panel 'TABLE'.Ahli perlu menggunakan table untuk menyusun atur kelas dan hari mengikut jadual kelas masing-masing.Selepas itu,ahli boleh mewarnakan table dan menggunakan tulisan yang sesuai untuk menjadikan jadual kelas tersebut lebih menarik.

Gambar disini

Kelas Microsoft Excel ini dikhususkan kerana permintaan daripada ahli yang ingin mempelajari Microsoft Excel untuk menyiapkan tugasannya membuat pengiraan secara automatik di dalam Microsoft Excel.

AKTIVITI

Kelas ini bermula dengan memperkenalkan ahli mengenai kegunaan Microsoft Excel dan cara menggunakannya.Kebiasaanya Microsoft Excel ini digunakan untuk membuat dokumentasi pengiraan dan perlu menggunakan format untuk mendapat nombor yang lebih tepat.Kelas diakhiri dengan ahli menanyakan soalan mengenai perkara yang tidak difahaminya.

Gambar disini