Kelas Microsoft Word diadakan untuk mengajar pelajar mengenai penggunaan format untuk gambar rajah

AKTIVITI

Kelas ini bermula dengan pelajar membuat data yang dikumpulkan yang ingin dijadikan sebagai gambar rajah.Pelajar di diperkenalkan dengan fungsi 'Table' di dalam Microsoft Word dan cara digunakan yang bersesuaian dengan datanya.

Gambar disini