Kelas Kahoot KDB diadakan untuk memberi pencerahan kepada pelajar-pelajar mengenai penyalahgunaan media sosial dan jenayah-jenayah yang ada bila seseorang berada dalam talian.

AKTIVITI

Kelas ini bermula dengan pelajar  mengetahui apa itu media sosial dan kegunaan sebenar.Selepas itu,pelajar di beri soalan dalam aplikasi Kahoot untuk menguji tahap kefahaman pelajar mengenai Klik Dengan Bijak.

Gambar disini